Kâtip Çelebi ve Mûsikî!

“Mühim olan, hepimizin hizmet ettiği bilimin gereklerine uygun olarak, bize önder olmuş bir başka bilim insanına, yalan yanlış isnat edilmiş gereksiz unvanları gerçeklerle buluşturmaktır. M. H. CEVHER GİRİŞ Asıl adı Mustafa bin Abdullah olan, Hacı Halîfe ünvanlı Kâtip Çelebi (1609-1657) malumunuz olmak üzere XVII. yüzyılın tüm dünya tarafından kabul görmüş üstün bir tarihçisi ve bilim“Kâtip Çelebi ve Mûsikî!” yazısının devamını oku

Two European Figures in the Ottoman Scene of Music: Wojciech Bobowski and Dimitrie Cantemir

17th Century can be evaluated as the most successful century of Turkish Traditional Music. The works on music like “Güfte mecmuası”, “Atrabü’l Âsâr”, “Seyahatname”, “Mecmua-i Saz ü Söz” and “Kitâbu ‘İlmi’l-Mûsikî ‘alâ vechi’l Hurûfât” written by Hafız Post, Şeyhülislam Esad Efendi, Evliya Çelebi,  Ali Ufkî Bey and Dimitrie Cantemir respectiveley in this era are each“Two European Figures in the Ottoman Scene of Music: Wojciech Bobowski and Dimitrie Cantemir” yazısının devamını oku

Hüseyin Sadettin Arel’in İzmir Güncesi

(İzmir Diary of Hüseyin Sadettin Arel) Öz Hüseyin Sadettin Arel (1880-1955), Türk musikisi tarihinin güzide simalarından biri olarak, 74 yıllık ömrünün her safhasını; üretmek, öğretmek ve anlatmakla geçirmiştir. Bugüne değin kaleme alınmış yazıların pek azında İzmir’de geçen yaşamına ilişkin ipucu bulunur. Oysa İzmir, çocukluk yılları ile avukatlık yıllarının çok önemli bir bölümüne ev sahipliği yapmıştır.“Hüseyin Sadettin Arel’in İzmir Güncesi” yazısının devamını oku