Geleneğin farkına varmak

Geleneksel Türk müziğinin daha ileri götürülebilmesi konusu, yıllardır pek çok ortamda tartışılmış, tutarlı ya da tutarsız pek çok fikir üretilmiştir. Üretilen tutarsız fikirlerin temel yanlışının, esasa ilişkin yapılmış olduğu görüşünü taşımaktayız. Gelenek; bozulmaması gereken öz, bu özü taşıyan, gerçekten uzun yıllarca şekillenerek günümüze ulaşabilmiş çileli bir başlangıçtır. Pek çok olası gelişmenin bu gelenek üzerine bina“Geleneğin farkına varmak” yazısının devamını oku

Bir Fasl-ı Hayat: Gültekin Aydoğdu

Antalya’dan başlayıp, Tekirdağ, İstanbul ve nihayet Ankara’da devam eden, meşakkat ve istikrar dolu bir ömür. Ayrıca ülkemiz sınırları dışında; Kıbrıs, İngiltere, Almanya, Libya, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Suriye’de musikimizi olması gerektiği gibi temsil etmeyi başaran bir sanatçı. Fasl-ı Evvel Manastır’ın Görice Sancağı’na bağlı bir kaza halkından, yani Kesriye’den Fahri Bey ve Sıdıka Hanım’ın sevgili oğulları“Bir Fasl-ı Hayat: Gültekin Aydoğdu” yazısının devamını oku

Sanata üniforma giydirilemez!

Sanat kavramını; bağımlı, herhangi bir ideolojinin peşinde koşan, hesapsızca hor kullanılan bir tüketim aracı olarak algılamak gafleti içerisinde bulunmuşluğumuzun çok çarpıcı örneklerini yaşıyoruz. Ülkemiz insanlarının veremediği tepkilerle, umarsız bir aymazlığın göstergesi olarak ifade edilebilecek, ileri geri anlamsızlığı ile klikleşen cehaleti bir yana bırakmaktan başka bir çözüm önerememek sıkıntısını artık aşmak gerekiyor. Çağdaş ögeler içeren tüm“Sanata üniforma giydirilemez!” yazısının devamını oku

Çalgı bir ömür

Basit bir hesapla, dakikada bir sayfa okuduğunuzu varsayalım. Her kitabı -az ya da daha fazlası olabileceği düşünülse de- ortalama olarak 250 sayfa olarak kabul edelim. Önerim, günde beş dakika kitap okumanız. Toplam olarak beş sayfa kitap okumuş olacaksınız. Haftada; 35, ayda; 140, yılda ise toplam 1680 sayfa, yani, yaklaşık 7 kitap. Kitap okumaya -gerçekten tembel“Çalgı bir ömür” yazısının devamını oku