Flavtacı Hacı Mahmûd Râtib Bey

Bir Muzıka-yı Humâyûn OnbaşısıFlavtacı Hacı Mahmûd Râtib Bey ve Meşhûr Kasîdesi A Corporal of Muzıka-yı Humâyûn,Flutist Hacı Mahmûd Râtib Bey and His Famous Kasîde Özet Mahmûd Râtib Bey, edebiyat ve musiki tarihimizin çok renkli sîmâlarından biridir. Muzıka-yı Humâyûn’da flavta çalmış, oradan emekli olmuştur. Şiire merakı nedeniyle kaleme aldığı her beyit takdir edilmiş, güfteleri bestelenmiş ve“Flavtacı Hacı Mahmûd Râtib Bey” yazısının devamını oku